นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

    2016-12-06 10:18:05
    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัย เนื่องในวันสิ่งแวดลัอมไทย ณ คลองสะพานทัง ม.3 ต.ทุ่งตำเสา บ้านหูแร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและโยธาธิการจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลทุ่งตำเสา และเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานต่าง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่ส่งผลสร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน