พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    2016-12-02 10:41:57
    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญสมวาร