นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดช

    2016-12-02 10:10:06
    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญมณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีปัญญาสมวาร (บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 50 วัน แห่งการสวรรคต) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนในจังหวัดสงขลาร่วมในพิธี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 200 รูปออกรับบิณฑบาตร ณ ศาลาไทย แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา