นายก อบจ.สงขลา กล่าวบรรยายคณะเดินทางที่จะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมโกศ

    2016-11-28 15:44:46
    เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวบรรยายคณะเดินทางที่จะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ในโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และองค์กรเครือข่าย รุ่นที่ 2 มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งคณะนี้เป็นคณะที่สองของโครงการ และเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมโกศ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสทิงพระ อำเภอบางกล่ำและ อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวนทั้งสิ้น 750 คน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา