นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

    2016-11-28 15:44:16
    เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เสนอให้จัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ได้มีการประสาน และบูรณาในการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด โดยเฉพาะ โครงการงบเกินศักยภาพของ อปท. ซึ่งอบจ.สงขลา เป็นเจ้าภาพในการประสานและให้ความร่วมมือในหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา