นายก อบจ.สงขลา สำรวจพื้นที่หอสมุดซุนยัดเซ็น พร้อมประชุมพลิกฟื้นหอสมุดซุนยัดเซ็น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

    2016-11-28 11:15:04
    เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา สำรวจพื้นที่หอสมุดซุนยัดเซ็น พร้อมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมจีน พลิกฟื้นหอสมุดซุนยัดเซ็น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้าง เตรียมส่งกองช่างจาก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจออกแบบจัดพื้นที่ของหอสมุดซุนยัดเซ็น บริเวณถนนธรรมนูญวิถี หาดใหญ่ ซึ่งถูกทิ้งร้างมานาน ให้เป็นหอสมุดท่องโลก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อน ของคนหาดใหญ่และสงขลา ด้วยเทคโนโลยีทางด้านไอที เป็นศูนย์ศึกษาให้ความรู้ในนวัตกรรมทันสมัยด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ได้ทุกมุมโลก เสมือนท่องไปในโลกกว้าง ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งใจที่จะให้หอสมุดซุนยัดเซ็น เป็นหอสมุดที่จะค้นคว้าหาความรู้ไปในโลกกว้าง และเป็นจุดพักผ่อนของคนในจังหวัดสงขลาอย่างแท้จริง