นายก อบจ.สงขลา ร่วมงาน สัมมนาวิชาการ นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย 4.0 อย่างยั่งยืน

    2016-11-25 16:17:24
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงาน สัมมนาวิชาการ นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมอาคาร วายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาฯ นอกจากนี้ยังมีการประกวดการนำเสนอผลงานการบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้วยดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคตสดใส ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ขึ้นเวทีนำเสนอผลงาน ในเรื่องของแผนนโยบายการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มาใช้กับเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน โดยหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นท้องถิ่นดิจิทัลดีเด่น และนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคตสดใส ชิงโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันดับ 1 เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับโล่และเกียรติบัตร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นผู้มอบ