นายก อบจ.สงขลา เร่งสั่งการให้กองช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนทุกสายที่ชำรุด

    2016-11-24 14:46:02
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายก อบจ.สงขลา เร่งสั่งการให้กองช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสายที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการลงหินคลุกบดอัดแน่นแล้วลาดยางแอสฟัลท์ ถนนสายหน้าวัดโพธิ์ บ้านต้นส้าน - บ้านวังเชียด อ.คลองหอยโข่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย