กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก สายบ้านดอนแบก - บ้านหนองจิก

    2016-11-24 14:44:29
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก สายบ้านดอนแบก - บ้านหนองจิก ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา