กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมทางงานหินคลุก สายหน้าวัดโพธิ์ - บ้านวังเชียด

    2016-11-24 14:43:20
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมทางงานหินคลุก สายหน้าวัดโพธิ์ - บ้านวังเชียด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา