นายก อบจ.สงขลา เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมใหม่ Start-up business

    2016-11-23 10:37:11
    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะ ได้ดินทางมายังประเทศจีนตามคำเชิญของรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และได้เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของจีน โดยได้มีการเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมใหม่ที่ดึงดูดนักวิจัย และผู้ที่สนใจจะเริ่ม Start-up business