นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความเรียบร้อยของโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์

    2016-11-23 10:35:20
    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ปลัด อบจ.สงขลา ผอ.กอง ตรวจดูความเรียบร้อยของโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา