นายก อบจ.สงขลา นำคณะบุคลากร อบจ.สงขลา นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

    2016-11-23 10:22:45
    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะบุคลากรในสังกัด อบจ.สงขลา นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา พร้อมให้กำลังใจคณะครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียน และได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ในอันที่จะรวมพลังทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องอาหารโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา