นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

    2016-11-22 14:16:17
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลด้วยระบบ operation Information System ( OIS ) โดยมีวิทยากร จากการแพทย์ฉุกเฉิน 4 ท่าน รองปลัด อบจ. ผู้เขี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 50 หน่วยงานจำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลานายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า ส่วนหนึ่งในฐานะนายก อบจ.สงขลา และเป็นส่วนหนึ่งในฐานะคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่ง อบจ.สงขลา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินสงขลา โดยมีรถทางการแพทย์ฉุกเฉินขณะนี้ จำนวน128 คัน ในจังหวัดสงขลา ซึ่งครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลาได้นำเอาระบบ OIS มาพัฒนาเป็นตัวเขื่อมในการประสานงานสั่งการ การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา การอบรมครั้งนี้ จึงถือเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความปลอดภัย ดังนั้นทาง อบจ.สงขลา จึงพยายามที่จะให้มีการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทันท่วงที และดีในระดับหนึ่ง ถือเป็นการสร้างผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ฉะนั้น “ผม” จึงให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เฉพาะแต่เราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีความมั่นใจมากขึ้นในระหว่างมาท่องเที่ยวในเมืองไทย การใช้ระบบคอมพิวเตอร์จะมีส่วนในการพัฒนาระบบให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการอบรม เพื่อให้รู้จักนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สำคัญเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้ต้องไปตั้งในส่วนที่มีระบบอินเตอร์เน็ท นี้คือหลักของการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาจังหวัด ไม่ใช่อยู่ที่ความเจริญด้านวัตถุ แต่เป้าหมายของการพัฒนาของผม คือ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข นั่นคือการมีสุขภาพที่ดี คือการให้เข้าถึงการรักษาโดยเร็ว ระบบการสื่อสารจึงมีความสำคัญมากในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนานำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเราต้องนำมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา