รวมพลังแห่งความดี นำถวายสัตย์ปฏิญาณถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอด 70 ปี ในหลวง

    2016-11-22 14:11:51
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะสมาชิกสภา อบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แสดงรวมพลังแห่งความดี นำถวายสัตย์ปฏิญาณถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอด 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสงขลา