นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสะเดา

    2016-11-22 08:53:01
    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะเดา ตรวจดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ประจำอำเภอสะเดา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นมาตรฐานของสนามกีฬาในระดับอำเภอสะเดา เนื่องจากความเป็นเมืองหน้าด่าน และถือเป็นประตูสู่อาเซียนของจังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาอำเภอสะเดา