ผชช.วิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ เข้าร่วมประชุมกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรมฯ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 42

    2016-11-21 10:20:06
    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 12.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรมฯ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 42 ณ ค่าย มทบ. 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา