ปลัด.อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้างานก่่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาอำเภอสะเดา

    2016-11-21 10:07:00
    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด.อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้างานก่่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาอำเภอสะเดา