อบจ.สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้วกับ ทน.สงขลา

    2016-11-17 10:16:53
    เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 อบจ.สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้วกับ ทน.สงขลา ติดตั้ง บริเวณชุมชนแหล่งพระรามเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในชุมชน โดยดันน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา