อบจ.สงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาระบบ WGI Sky TRack Monorail

    2018-04-04 16:45:53
    3 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาระบบ WGI Sky TRack Monorail ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ World Green International Co.,Ltd. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามทำ MOU ซึ่งบริษัท เวิลด์ กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ WIG ได้นำเทคโนโลยีรถไฟลอยฟ้า เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทันสมัย เน้นการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบคมนาคมรูปแบบใหม่ด้วย WGI Sky Track Monorail พร้อมส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจ พัฒนาเมืองในกลุ่มอาเซียนให้เป็น Green & Smart City โดยมีความมุ่งมั่นยืนหยัดที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายคือการส่งเสริมพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งอบจ.สงขลา ในฐานะเจ้าของโครงการจึงอยากเห็นความชัดเจนของโครงการ ที่ฝ่ายนำเสนอมาว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ มีการลงทุนที่น้อยลง การดูแลบำรุงรักษาน้อยลงและเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถ้าโครงการตอบโจทก์เหล่านี้ได้ มันก็จะมีผลกระทบกับโครงการในเชิงบวก นั่นคือค่าใช้จ่ายในการบริหาร การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนถึงการเก็บค่าโดยสารจากประชาชนก็จะถูกลงด้วย อันนี้คือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งเราต้องดูแลก่อน เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น จึงค่อยมาตัดสินใจกัน กันว่าจะรับรองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหรือไม่