ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนเทคนิคหาดใหญ่

    2016-11-17 10:13:01
    เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนเทคนิคหาดใหญ่ ซึ่งใช้งบประมาณ อบจ.สงขลา