รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายกติกาชุมชนของกลุ่มประมงตำบลท่าหิน

    2016-11-17 10:06:56
    วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 10.39 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายกติกาชุมชนของกลุ่มประมงตำบลท่าหิน โดยมีนายสมพงค์ หนูสง ส.อบจ.สงขลา,นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา,นายอำเภอเมืองสงขลา,นายอำเภอสทิงพระ,นายก อบต.ท่าหิน, ประธานประมงอาสาตำบลท่าหิน และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเยี่ยมชมแนวเขตอนุรักษ์ ณ ท่าเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มประมงได้ร่วมกับประมงอำเภอ ประมงจังหวัด สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและตั้งกฎกติกาชุมชนขึ้น แต่เนื่องจากเสาหลักที่ปักเอาไว้หลายปีมองไม่เห็นทำให้ชาวประมงในพื้นที่อื่นเข้ามาทำผิดกติกา เช่น วางยาเบื่อ ใช้อวนตาเล็ก เหยียบรูปลามิหลัง ดำยิงปลาในแนวเขตอนุรักษ์ฯ กลุ่มประมงจึงได้ประชุมร่วมกับประมงอำเภอเพิ่มเติมในการวางกติกาพร้อมปักป้ายให้ชัดเจนและเพิ่มเสาแนวเขตให้ครอบคลุมทั้งตำบล จึงได้กำหนดให้มีพิธีเปิดป้ายกติกาชุมชนของกลุ่มประมงตำบลท่าหินขึ้นในวันนี้