กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก ถนนสายบ้านท่าเข็น - บ้านแดนสงวน ต.คลองแดน

    2016-11-16 09:11:11
    เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก ถนนสายบ้านท่าเข็น - บ้านแดนสงวน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา