กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก สายหน้าวัดโพธิ์ - บ้านวังเชียด อ.คลองหอยโข่ง

    2016-11-16 09:09:53
    เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก สายหน้าวัดโพธิ์ - บ้านวังเชียด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา