อบจ.สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนสามสิบเมตร หมู่ที่8

    2016-11-14 11:12:07
    เมื่อวันที่ 12 พ.ย.59 อบจ.สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา