กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางถนนสายบ้านบ่อป่า - บ้านบางเขียด ช่วงเขต อบต .ชะแล้

    2016-11-14 11:08:45
    เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางถนนสายบ้านบ่อป่า - บ้านบางเขียด ช่วงเขต อบต .ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา