การเดินทางไปกราบถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

    2016-11-09 16:38:09
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ชุดแรกของการเดินทาง ไปกราบถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม พร้อมปล่อยขบวนรถชุดแรก ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการให้ความรู้ และปล่อยขบวนรถบัส ซึ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมเพื่อร้อยใจชาวสงขลาชุดแรกจำนวน 750 คนไปร่วมน้อมสักการะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพ วิสาหกิจชุมขนและองค์กรเครือข่าย โดยนำชมแนวทางตามพระราชดำริ ในเรื่องหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี