การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560

    2016-11-09 16:36:17
    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.สงขลา พบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาจากทุกภาคส่วน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการที่จะจัดทำของบประมาณมาพัฒนาในปีต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมหาดใหญ่ฮอล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา