กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก ถนนสายบ้านมาบบัว - บ้านทุ่งสงวน

    2016-11-04 14:12:04
    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก ถนนสายบ้านมาบบัว - บ้านทุ่งสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา