นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับการสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559

    2016-11-03 13:26:52
    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพโยม ชินวงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสเดินทางมาเปิดการสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559 ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.59 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา