อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดโดยรอบบริเวณด่านศุลกากรสะเดา

    2016-11-03 13:25:18
    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดโดยรอบบริเวณด่านศุลกากรสะเดา