นายก อบจ.สงขลา ขึ้นเวทีพบปะพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาชมหนังตลุงน้องเดียว

    2018-04-05 10:48:54
    3 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิชิต พรรณราย สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ขึ้นเวทีพบปะพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาชมหนังน้องเดียวอย่างแน่นขนัด ณ ลานหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในคืนที่ 4 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมถึง 4 เมษายน 2561 โดยจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้อบจ.สงขลา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 2 เมษายน ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้นำศิลปินหนังน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรมมาแสดง เพื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถึของท้องถิ่นปักษ์ใต้บ้านเรา เพราะนี่ก็คือ มรดกไทยที่เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก และอยู่เป็นมรดกวิถีชีวิตของท้องถิ่นบ้านเราตลอดไป