อบจ.สงขลา ส่งน้ำให้กับประชาชนที่ระบบประปาจ่ายไม่ถึง จำนวน 12 ครัวเรือน

    2016-10-19 10:37:09
    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อบจ.สงขลา ส่งน้ำให้กับประชาชนที่ระบบประปาจ่ายไม่ถึง จำนวน 12 ครัวเรือน 1 รถ 12,000 ลิตร