กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมหินคลุกถนนสายท่าบอน - บ้านคลองเป็ด

    2016-10-18 16:29:52
    วันที่ 18 ตุลาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมหินคลุกถนนสายท่าบอน - บ้านคลองเป็ด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา