กองช่าง อบจ.สงขลา ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรพร้อมปรับพื้นที่ถนนสายติณสูลานนท์

    2016-10-11 11:38:51
    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรพร้อมปรับพื้นที่ถนนสายติณสูลานนท์