นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะจากอบจ.ลำพูน มาศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา 1669

    2016-10-06 09:49:10
    เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะขอศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา 1669 จากนั้นได้ลงพื้นที่ดูการทำงานภายในศูนย์สั่งการ 1669 พร้อมมอบของที่ระลึกจากสงขลา ซึ่งนำทีมโดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา