นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าโครงการอาคารเรียนรู้ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา

    2016-10-04 10:01:40
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามดูความคืบหน้าของโครงการอาคารศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาอำเภอสะเดา หมู่ 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร อาคารเรียน สนาม คูน้ำ วางตัวหนอน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ