นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในงานเทศกาล กินเจ ด่านนอก ถือศิลกินผัก

    2016-10-04 09:41:51
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อบจ.สงขลา บ.MBI อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขาม ร่วมจัดงานเทศกาล กินเจ ด่านนอก ถือศิลกินผัก โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายเกชา เบญจคาร นายกเทศบาลตำบลสำนักขาม ปลัดอาวุโส อำเภอสะเดา ผู้บริหาร บริษัท MBI อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมาคมศาลเจ้า และมูลนิธิศาลเจ้าจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิมด่านนอก ตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานเทศกาลกินเจด่านนอกครั้งนี้ เป็นปีแรกของตำบลสำนักขาม ที่ได้จัดเทศกาลกินเจขึ้น ถือเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดติดต่อกันมา และมีความเชื่อว่าในช่วงเทศกาลกินเจดังกล่าว เป็นการงดเว้นเนื้อสัตว์ จึงห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ถือเป็นการถือศิล และมุ่งปฏิบัติธรรม เป็นการนำความเจริญมาสู่ครอบครัว นอกจากนั้นยังถือเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอสะเดาที่ตำบลสำนักขาม ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาในตำบลสำนักขาม หลายโครงการด้วยกัน เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ตำบลสำนักขาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นเมืองหน้าด่าน และเป็นประตูสู่อาเซียนของจังหวัดสงขลา