นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานการประชุมนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2559

    2016-10-03 15:25:55
    วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ (lnnovation of Health Promotion) และงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2559 ระหว่างในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปาฐกถา เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.