ปลัด อบจ.สงขลา ตรวจสอบผังบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพะโคะ

    2016-10-03 15:20:05
    วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ร่วมกับกรรมการประชาคม และ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ตรวจสอบผังบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา