นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานวันสงขลานครินทร์

    2016-10-03 13:41:57
    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานวันสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น และรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่