นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามติณสูลานนท์

    2016-10-03 13:40:19
    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามติณสูลานนท์ ซึ่งในขณะนี้ได้วางพื้นชั้น 3 เตรียมขึ้นโครงหลังคา มีความรุกหน้าไปมาก ซึ่งจะใช้เป็นสนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และยังใช้เป็นสนามหลักในการแข่งขันกรีฑาในกีฬาแห่งชาติ