นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจและติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว

    2016-10-03 11:21:01
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจและติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ก่อนและหลังดำเนินการ