กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อย

    2016-10-03 10:47:40