กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดหญ้าข้างทางถนนสายบ้านเจดีย์งาม - บ้านเกาะใหญ่

    2016-10-03 10:40:05
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดหญ้าข้างทางถนนสายบ้านเจดีย์งาม - บ้านเกาะใหญ่ ช่วงเขตเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา