อบจ.สงขลา สนับสนุนรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้รถดับเพลิงให้กับ เจ้าหน้าที่ อบต.สนามชัย

    2016-10-03 10:05:42
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา สนับสนุนรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมการใช้รถดับเพลิงให้กับ เจ้าหน้าที่ อบต.สนามชัย และ อบต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา