รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมวัน สานใจไทย สู่ใจใต้ (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)

    2016-09-26 13:45:02
    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมวัน “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีในพิธีเปิด ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา และมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก