นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต. คลองทราย ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15

    2018-04-09 10:04:45
    7 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต. คลองทราย ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศบาลตำบลนาทวี นายก อบต.คลองทราย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.คลองทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬาและประชาชนร่วมในพิธีปิด ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีนักกีฬาจากทุกหมู่บ้านใน อบต.คลองทราย เข้าร่วมการแข่งขัน มีกีฬา 8 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลชาย ฟุตบอลเยาวชน ฟุตบอลผู้นำ วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อ เปตองชาย เปตองหญิง และเปตองผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักอภัย ตลอดจนความอดทนอดกลั้น เคารพกฏกติกา มีความรับผิดชอบ ในอันที่จะอยู่ร่วม กับสังคมได้อย่างเป็นสุข