รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.และสพม เขต16

    2016-09-26 10:07:01
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.และสพม เขต16 รุ่นอายุไม่เกิน16 ปีชาย ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมหาวชิราวุธ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับนักเรียนในจังหวัดสงขลา เสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักความสามัคคี มีระเบียบ วินัย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นความตั้งใจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้ผลักดันสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของเยาวชนไปยัง สพม.เขต.16 และได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีนักกีฬาฟุตบอลมากขึ้น