รองนายก อบจ.สงขลา พบพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองสงขลา ในโครงการ อบจ.สัญจร

    2016-09-26 09:51:11
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบจ.สงขลา ข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา พบพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองสงขลา ในโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อที่จะแถลงผลงานการนำงบประมาณที่นำมาลงในโครงการต่างๆ ในอำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่ปี 58 และปี 59 จนถึงงบประมาณในปี 60 เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และได้รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพี่น้องอำเภอเมืองสงขลาด้วย